Паломничество во Святую Землю — день 6: Вифлеем

«Иису́су же ро́ждшуся въ Виѳлее́мѣ Иуде́йстѣмъ во дни́ И́рода царя́, се́, волсви́ от восто́къ прiидо́ша во Иерусали́мъ, глаго́люще: гдѣ́ е́сть рожде́йся Ца́рь Иуде́йскiй? Ви́дѣхомъ бо звѣзду́ Его́ на восто́цѣ и прiидо́хомъ поклони́тися Ему́. Слы́шавъ же И́родъ ца́рь смути́ся, и ве́сь Иерусали́мъ съ ни́мъ. И собра́въ вся́ первосвяще́нники и кни́жники людскі́я, вопроша́ше от ни́хъ: гдѣ́ Христо́съ ражда́ется? Они́ же реко́ша ему́: въ Виѳлее́мѣ Иуде́йстѣмъ, та́ко бо пи́сано е́сть проро́комъ: и ты́, Виѳлее́ме, земле́ Иу́дова, ни чи́мже ме́нши еси́ во влады́кахъ Иу́довыхъ: изъ тебе́ бо изы́детъ Во́ждь, И́же упасе́тъ лю́ди Моя́ Изра́иля. Тогда́ И́родъ та́й призва́ волхвы́, и испы́товаше от ни́хъ вре́мя я́вльшiяся звѣзды́, и посла́въ и́хъ въ Виѳлее́мъ, рече́: ше́дше испыта́йте извѣ́стно о Отроча́ти: егда́ же обря́щете, возвѣсти́те ми́, я́ко да и а́зъ ше́дъ поклоню́ся Ему́. Они́ же послу́шавше царя́, идо́ша. И се́, звѣзда́, ю́же ви́дѣша на восто́цѣ, идя́ше предъ ни́ми, до́ндеже прише́дши ста́ верху́, идѣ́же бѣ́ Отроча́. Ви́дѣвше же звѣзду́, возра́довашася ра́достiю ве́лiею зѣло́, и прише́дше въ хра́мину, ви́дѣша Отроча́ съ Марі́ею Ма́терiю Его́, и па́дше поклони́шася Ему́: и отве́рзше сокро́вища своя́, принесо́ша Ему́ да́ры, зла́то и лива́нъ и сми́рну. И вѣ́сть прiе́мше во снѣ́ не возврати́тися ко И́роду, ины́мъ путе́мъ отидо́ша во страну́ свою́.»(Мф.2:1-12)

Базилика Рождества Христова

Фотоальбом

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Собора Архистратига Михаила и прочих сил безплотных

21-го ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил безплотных состоялось празднование 15-летия прославления в лике святых митрополита Филарета Нью-Йоркского. Праздничную литургию в Свято-Троицком Храме Астории возглавил преосвященнейший Андроник, митрополит Нью-Йоркский и Северо-Американский.

Фотоальбом

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Собора Архистратига Михаила и прочих сил безплотных отключены

Паломничество во Святую Землю — день 5: Монастырь Герасима Иорданского

«Восхо́дятъ го́ры, и низхо́дятъ поля́, въ мѣ́сто е́же основа́лъ еси́ и́мъ. Предѣ́лъ положи́лъ еси́, его́же не пре́йдутъ, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники въ де́брехъ, посредѣ́ го́ръ про́йдутъ во́ды. Напая́ютъ вся́ звѣ́ри се́лныя, жду́тъ{воспрiи́мутъ} она́гри въ жа́жду свою́. На ты́хъ пти́цы небе́сныя привита́ютъ: от среды́ ка́менiя дадя́тъ гла́съ. Напая́яй го́ры от превы́спреннихъ Свои́хъ: от плода́ дѣ́лъ Твои́хъ насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́мъ, и зла́къ на слу́жбу человѣ́комъ, извести́ хлѣ́бъ от земли́: и вино́ весели́тъ се́рдце человѣ́ка, ума́стити лице́ еле́емъ: и хлѣ́бъ се́рдце человѣ́ка укрѣпи́тъ. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстiи, и́хже еси́ насади́лъ: та́мо пти́цы вогнѣздя́тся, ероді́ево жили́ще предводи́телствуетъ и́ми. Го́ры высо́кiя еле́немъ, ка́мень прибѣ́жище за́яцемъ. Сотвори́лъ е́сть луну́ во времена́: со́лнце позна́ за́падъ сво́й. Положи́лъ еси́ тму́, и бы́сть но́щь, въ не́йже про́йдутъ вси́ звѣ́рiе дубра́внiи, ски́мни рыка́ющiи восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себѣ́. Возсiя́ со́лнце, и собра́шася, и въ ло́жахъ свои́хъ ля́гутъ. Изы́детъ человѣ́къ на дѣ́ло свое́ и на дѣ́ланiе свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дѣла́ Твоя́, Го́споди: вся́ прему́дростiю сотвори́лъ еси́: испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. «(Пс.103:8-24)

Фотоальбом

IMG_1191-Large

Изображение 1 из 81

О монастыре

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Паломничество во Святую Землю — день 5: Монастырь Герасима Иорданского отключены

15 лет прославления Святителя Филарета

«Хвалите Бога во святых Его» (Пс.150:1)

Честные отцы, дорогие братья и сестры !


Как вы знаете, 8/21 ноября 2008 в Русской Православной Церкви Заграницей был прославлен святитель Филарет (Вознесенский), 3-й Первоиерарх РПЦЗ, выдающийся Архипастырь Церкви Христовой, един от великих вселенских святителей древности.


Владыка Филарет оставил нам пример служения Богу в Любви и Истине, указал царский средний путь спасения в современной жизни, в уклонении от крайностей модернизма и экуменизма, с одной стороны, и ревности не по разуму, с другой. И теперь Святитель Христов Филарет ходатайствует за нас у Престола Господа Славы о том, чтобы и мы были верны этому царскому пути спасения и передали наш опыт следующему поколению чад Русской Зарубежной
Церкви.


В этом году уже 15 лет как в Свято-Троицком храме Астории, г. Нью-Йорк, прошли торжества
прославления святителя Филарета. В честь этого события, 8/21 ноября 2023 г., в храме Святой Троицы, будет совершено соборное богослужение, которое возглавит Высокопреосвященнейший Андроник, Архиепископ Нью-Йоркский и Северо-Американский.


Расписание богослужения :

  • 7/20 ноября, 6 ч. вечера, всенощное бдение.
  • 8/21 ноября, 9.30 утра, встреча Архиерея, часы, Божественная литургия.
  • Праздничная трапеза, воспоминания о святителе Филарете.

Желающие помочь в организации трапезы могут связаться с матушкой Александрой.

Приходской совет.

Рубрика: Приходская жизнь | Комментарии к записи 15 лет прославления Святителя Филарета отключены

Кладбище Лесненского монастыря 2023 год

Рубрика: Приходская жизнь | Комментарии к записи Кладбище Лесненского монастыря 2023 год отключены

Паломничество в Лесненский Монастырь, Франция 2023

Рубрика: Приходская жизнь | Комментарии к записи Паломничество в Лесненский Монастырь, Франция 2023 отключены

Покров Пресвятой Богородицы — 2023

Фотоальбом

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Покров Пресвятой Богородицы — 2023 отключены

Воздвижение Креста Господня

Фотоальбом

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Воздвижение Креста Господня отключены

Паломничество во Святую Землю — день 5: Иерихон

«Тогда́ Иису́съ возведе́нъ бы́сть Ду́хомъ въ пусты́ню искуси́тися от дiа́вола, и пости́вся дні́й четы́редесять и но́щiй четы́редесять, послѣди́ взалка́.
И присту́пль къ Нему́ искуси́тель рече́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, рцы́, да ка́менiе сiе́ хлѣ́бы бу́дутъ.
О́нъ же отвѣща́въ рече́: пи́сано е́сть: не о хлѣ́бѣ еди́нѣмъ жи́въ бу́детъ человѣ́къ, но о вся́цѣмъ глаго́лѣ исходя́щемъ изо у́стъ Бо́жiихъ.
Тогда́ поя́тъ Его́ дiа́волъ во святы́й гра́дъ, и поста́ви Его́ на крилѣ́ церко́внѣмъ, и глаго́ла Ему́: а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жiй, ве́рзися ни́зу: пи́сано бо е́сть, я́ко А́нгеломъ Свои́мъ заповѣ́сть о Тебѣ́ [сохрани́ти Тя́], и на рука́хъ во́змутъ Тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу Твою́.
Рече́ [же] ему́ Иису́съ: па́ки пи́сано е́сть: не иску́сиши Го́спода Бо́га твоего́.
Па́ки поя́тъ Его́ дiа́волъ на гору́ высоку́ зѣло́, и показа́ Ему́ вся́ ца́рствiя мíра и сла́ву и́хъ, и глаго́ла Ему́: сiя́ вся́ Тебѣ́ да́мъ, а́ще па́дъ поклони́шимися.
Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: иди́ за Мно́ю, сатано́: пи́сано бо е́сть: Го́споду Бо́гу твоему́ поклони́шися и Тому́ еди́ному послу́жиши.
Тогда́ оста́ви Его́ дiа́волъ, и се́, А́нгели приступи́ша и служа́ху Ему́. «(Мф.4:1-11)

Монастырь Искушения

Фотоальбом

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Паломничество во Святую Землю — день 5: Иерихон отключены

Паломничество во Святую Землю — день 5: Вифания

«Бѣ́ же нѣ́кто боля́ Ла́зарь от Виѳа́нiи, от ве́си Марі́ины и Ма́рѳы сестры́ ея́.
Бѣ́ же Марі́а пома́завшая Го́спода ми́ромъ и оте́ршая но́зѣ Его́ власы́ свои́ми, ея́же бра́тъ Ла́зарь боля́ше.
Посла́стѣ у́бо сестрѣ́ къ Нему́, глаго́лющѣ: Го́споди, се́, его́же лю́биши, боли́тъ.
Слы́шавъ же Иису́съ рече́: сiя́ болѣ́знь нѣ́сть къ сме́рти, но о сла́вѣ Бо́жiи, да просла́вится Сы́нъ Бо́жiй ея́ ра́ди.
Любля́ше же Иису́съ Ма́рѳу и сестру́ ея́ и Ла́заря. Егда́ же услы́ша, я́ко боли́тъ, тогда́ пребы́сть на не́мже бѣ́ мѣ́стѣ два́ дни́.
Пото́мъ же глаго́ла ученико́мъ: и́демъ во Иуде́ю па́ки.
Глаго́лаша Ему́ ученицы́: Равви́, ны́нѣ иска́ху Тебе́ ка́менiемъ поби́ти Иуде́е, и па́ки ли и́деши та́мо? Отвѣща́ Иису́съ: не два́ ли на́десяте часа́ еста́ во дни́? А́ще кто́ хо́дитъ во дни́, не по́ткнется, я́ко свѣ́тъ мíра сего́ ви́дитъ: а́ще же кто́ хо́дитъ въ нощи́, по́ткнется, я́ко нѣ́сть свѣ́та въ не́мъ.
Сiя́ рече́, и посе́мъ глаго́ла и́мъ: Ла́зарь дру́гъ на́шъ у́спе: но иду́, да возбужу́ его́.
Рѣ́ша у́бо ученицы́ Его́: Го́споди, а́ще у́спе, спасе́нъ бу́детъ.
Рече́ же Иису́съ о сме́рти его́: они́ же мнѣ́ша, я́ко о успе́нiи сна́ глаго́летъ.
Тогда́ рече́ и́мъ Иису́съ не обину́яся: Ла́зарь у́мре: и ра́дуюся ва́съ ра́ди, да вѣ́руете, я́ко не бѣ́хъ та́мо: но и́демъ къ нему́.
Рече́ же Ѳома́, глаго́лемый Близне́цъ, ученико́мъ: и́демъ и мы́, да у́мремъ съ ни́мъ.
Прише́дъ же Иису́съ, обрѣ́те его́ четы́ри дни́ уже́ иму́ща во гро́бѣ.
Бѣ́ же Виѳа́нiа бли́зъ Иерусали́ма я́ко ста́дiй пятьна́десять, и мно́зи от Иуде́й бя́ху пришли́ къ Ма́рѳѣ и Марі́и, да утѣ́шатъ и́хъ о бра́тѣ ею́.
Ма́рѳа у́бо егда́ услы́ша, я́ко Иису́съ гряде́тъ, срѣ́те Его́: Марі́а же до́ма сѣдя́ше.
Рече́ же Ма́рѳа ко Иису́су: Го́споди, а́ще бы еси́ здѣ́ бы́лъ, не бы́ бра́тъ мо́й у́мерлъ: но и ны́нѣ вѣ́мъ, я́ко ели́ка а́ще про́сиши от Бо́га, да́стъ Тебѣ́ Бо́гъ.
Глаго́ла е́й Иису́съ: воскре́снетъ бра́тъ тво́й. Глаго́ла Ему́ Ма́рѳа: вѣ́мъ, я́ко воскре́снетъ въ воскреше́нiе, въ послѣ́днiй де́нь.
Рече́ [же] е́й Иису́съ: А́зъ е́смь воскреше́нiе и живо́тъ: вѣ́руяй въ Мя́, а́ще и у́мретъ, оживе́тъ: и вся́къ живы́й и вѣ́руяй въ Мя́ не у́мретъ во вѣ́ки. Е́млеши ли вѣ́ру сему́?
Глаго́ла Ему́: е́й, Го́споди: а́зъ вѣ́ровахъ, я́ко Ты́ еси́ Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и́же въ мíръ гряды́й. И сiя́ ре́кши, и́де и пригласи́ Марі́ю сестру́ свою́ та́й, ре́кши:
Учи́тель прише́лъ е́сть, и глаша́етъ тя́.
Она́ [же] я́ко услы́ша, воста́ ско́ро и и́де къ Нему́.
Не уже́ бо бѣ́ прише́лъ Иису́съ въ ве́сь, но бѣ́ на мѣ́стѣ, идѣ́же срѣ́те Его́ Ма́рѳа.
Иуде́е [же] у́бо су́щiи съ не́ю въ дому́ и утѣша́юще ю́, ви́дѣвше Марі́ю, я́ко ско́ро воста́ и изы́де, по не́й идо́ша, глаго́люще, я́ко и́детъ на гро́бъ, да пла́четъ та́мо.
Марі́а же я́ко прiи́де, идѣ́же бѣ́ Иису́съ, ви́дѣвши Его́, паде́ Ему́ на ногу́, глаго́лющи Ему́: Го́споди, а́ще бы еси́ бы́лъ здѣ́, не бы́ у́мерлъ мо́й бра́тъ.
Иису́съ у́бо, я́ко ви́дѣ ю́ пла́чущуся и прише́дшыя съ не́ю Иуде́и пла́чущя, запрети́ ду́ху, и возмути́ся Са́мъ, и рече́: гдѣ́ положи́сте его́?
Глаго́лаша Ему́: Го́споди, прiиди́ и ви́ждь. Прослези́ся Иису́съ. Глаго́лаху у́бо Жи́дове: ви́ждь, ка́ко любля́ше его́.
Нѣ́цыи же от ни́хъ рѣ́ша: не можа́ше ли Се́й, отве́рзый о́чи слѣпо́му, сотвори́ти, да и се́й не у́мретъ?
Иису́съ же па́ки претя́ въ себѣ́, прiи́де ко гро́бу.
Бѣ́ же пеще́ра, и ка́мень лежа́ше на не́й. Глаго́ла Иису́съ: возми́те ка́мень.
Глаго́ла Ему́ сестра́ уме́ршаго Ма́рѳа: Го́споди, уже́ смерди́тъ: четверодне́венъ бо е́сть.
Глаго́ла е́й Иису́съ: не рѣ́хъ ли ти́, я́ко а́ще вѣ́руеши, у́зриши сла́ву Бо́жiю?
Взя́ша у́бо ка́мень, идѣ́же бѣ́ уме́рый лежя́.
Иису́съ же возведе́ о́чи горѣ́ и рече́: О́тче, хвалу́ Тебѣ́ воздаю́, я́ко услы́шалъ еси́ Мя́: А́зъ же вѣ́дѣхъ, я́ко всегда́ Мя́ послу́шаеши: но наро́да ра́ди стоя́щаго о́крестъ рѣ́хъ, да вѣ́ру и́мутъ, я́ко Ты́ Мя́ посла́лъ еси́.
И сiя́ ре́къ, гла́сомъ вели́кимъ воззва́: Ла́заре, гряди́ во́нъ.
И изы́де уме́рый, обя́занъ рука́ма и нога́ма укро́емъ, и лице́ его́ убру́сомъ обя́зано.
Глаго́ла и́мъ Иису́съ: разрѣши́те его́, и оста́вите ити́.
Мно́зи у́бо от Иуде́й прише́дшiи къ Марі́и и ви́дѣвше, я́же сотвори́ Иису́съ, вѣ́роваша въ Него́»(Ин.11:1-45)

Фотоальбом

Рубрика: Приходская жизнь, Фото 2023, Фотоальбом | Комментарии к записи Паломничество во Святую Землю — день 5: Вифания отключены